Netwerkactiviteiten

‘Voor groei en ontwikkeling is Contact een belangrijke voorwaarde’.

Je zou bijna denken dat dit een reclame slogan is als het niet zou staan voor één van de kernthema’s binnen ons bedrijf. Wij denken dat de invloed van je omgeving belangrijk is voor je ontwikkeling. Dat je daardoor geïnspireerd kunt raken en zelf tot creatie komt. Zo ontstaan er nieuwe netwerken, komen dromen tot werkelijkheid en merk je dat groei te maken heeft met jouw kwaliteiten en inzichten.

De mensen die je in je leven ontmoet, hebben in dat groeiproces een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de mensen die wij in ons werk ontmoeten. Wij bieden groei en we groeien door de mensen die we ontmoeten. Dat principe willen we verder uitdragen en een vaste plek geven in ons werk.

Contact TA&C wil een voedingsbodem zijn voor die mensen uit ons netwerk  die anderen willen ontmoeten om samen te ontdekken en te leren.  De komende jaren zullen we verschillende activiteiten op dat terrein ontwikkelen. Nu bieden we twee netwerkactiviteiten aan: