Organisch werken

Organisch werken betekent voor ons werken vanuit dát wat er op een bepaald moment toe doet of dát wat zich aandient. Om organisch te kunnen werken is het belangrijk dat je open staat en afgestemd bent op jezelf en op je omgeving. Het is een ecologisch/natuurlijk contact, waarin respect voor omgevingsfactoren en het zoeken naar gemeenschappelijke en versterkende verbindingen leidend zijn. Geworteld zijn in het nu betekent dat je met hoofd en hart aanwezig bent en niet verdwaalt in de toekomst  of blijft hangen in het verleden.

Organisch betekent ook dat je je intuïtie volgt en luistert naar je innerlijke stem. Geworteld zijn betekent dat er aarding is. Zoals een boom met zijn wortels in de aarde staat en z'n kruin als het ware naar de zon en de lucht reikt om energie te ontvangen. Kruin en wortels genereren energie waardoor er in de verbinding een stevige stam ontstaat.

Organisch is in staat zijn om mee te bewegen, je aan te passen aan de omgeving zonder jezelf daarin te verliezen. In dat aanpassen zullen keuzes gemaakt worden en nieuwe verbindingen worden aangegaan. Bij het aangaan van nieuwe verbindingen zullen misschien oude, niet meer nuttige verbindingen, worden afgelegd. Organisch betekent dat je natuurlijke wil om te groeien, te ontwikkelen en te onderzoeken de ruimte krijgt. Organisch werken of coachen is schillen afwerpen en de pit of de kern blootleggen.

Deze foto van een Divi divi boom geeft de essentie van ons werk weer:  verschillen worden gewaardeerd als ze passen binnen de omgeving waarin ze geplaatst zijn. De boom overleeft omdat hij zich heeft aangepast aan de passaatwind en de zoet/zoute ecologische omgeving. De horizon staat voor een eindeloze groei en de steen voor het behoud van dat wat goed is. Zo komen we tot de begrippen: ‘aanpassingsvermogen’, ‘eindeloze groei’ en ‘behoud van het goede’. Voor ons zijn het voorwaarden die de basis vormen voor persoonlijke- en groepsontwikkeling. Het doel en de weg naar het doel zijn beide middelen om te komen tot verandering. Het is het individu dat het verschil maakt en dat zich op een bepaalde manier verhoudt tot de verandering die we willen bereiken. Door bedding te creëren en de ander de ruimte te geven om te wennen aan verandering, kan er een proces ontstaan dat leidt tot transformatie. Soms gaat dat heel snel en soms duurt het wat langer. Maar het gras groeit niet door er aan te trekken, werkelijke ontwikkeling vindt plaats van binnenuit.