Leiderschap

Geboren leiders ben ik nog niet tegen gekomen. Ik ken wel leiders die beschikken over specifieke vaardigheden en daardoor makkelijker de rol van leider op zich nemen. Wij ontwikkelen programma’s waarin leiderschapsontwikkeling en –coaching de basis vormen voor individuele competenties en de groei van leidinggevenden.

Leiderschap ontwikkelt zich in de loop van de tijd op een natuurlijke manier en wordt bepaald door aangeboren kwaliteiten en de invloed van omgevingsfactoren die er voor zorgen dat die kwaliteiten tot wasdom komen. Mooi voorbeelden daarvan zijn de rollen van de Alpha-Wolf in zijn roedel of matriarchale olifant koe in de kudde. Zie kiezen het terrein, gaan voor in de trek, openen de jacht of sluiten de kudde bij gevaar. In beide gevallen zijn ze alleen maar succesvol als de groep sterk is en gezond.

Wat een goede leider is en hoe leiderschap te ontwikkelen, dat zijn vragen die alleen maar beantwoord kunnen worden binnen de context waarin leiderschap getoond wordt. Het profiel van een Districtschef bij een Regionaal Politiekorps is anders dan de eisen die gesteld worden aan de teamleider van een thuiszorginstelling. De visie van een organisatie op leiderschap en de situationele context zijn bepalend voor de manier waarop we een training vorm geven of een persoonlijk begeleidingstraject insteken.

Mijn kijk op leiderschap is sterk beïnvloed door de jaren die ik als Infanterie-officier en HRM-manager werkzaam was binnen de Koninklijke Landmacht. Het is een belangrijke vormende periode geweest waarin zaken als voorbeeldgedrag, integriteit, moed en doorzettingsvermogen samen ontwikkelden tot iets dat ik later ben gaan herkennen en waarderen als servant-leadership of dienend leiderschap. De leider is er om de groep te leiden en heeft daartoe primair een dienende rol.

Leiderschap is ingebed binnen de bestaansreden van een organisatie. Je zou kunnen zeggen dat leiders de essentie van het bedrijf vertegenwoordigen. Maar wat is de primaire taak van een leidinggevende? Voor mij ligt zijn/haar taak in het verbinden en ontwikkelen van mensen. Leiders hebben volgers nodig om te kunnen leiden. Volgers volgen als ze vertrouwen hebben in de leider en gewaardeerd worden om wie ze zijn. De klik tussen leiders en medewerkers vindt plaats in het doen en de gemeenschappelijke ervaring van het werk dat ze verrichten.

De afgelopen tien jaar zijn we succesvol geweest in het begeleiden van leiders op diverse niveaus. (strategisch, tactisch en operationeel). We ontwikkelen in overleg met onze opdrachtgevers programma’s die door de samenwerking met onze partners afwijkend zijn en onderscheiden. Binnen die aanpak wijzen we de weg, we zijn dienend en leidend tegelijk.