Communicatie

Het lijkt wel of dat woord steeds belangrijker wordt. Mensen, bedrijven, computers, dieren , vliegtuigen en treinen ze communiceren allemaal en ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Wij mensen hebben er veel ervaring mee en we hebben er allemaal een mening over.

Toch is het gek, want hoewel het vanaf onze geboorte een onderdeel vormt van onze ontwikkeling en we vinden dat we er best goed in zijn, is het verbazingwekkend hoeveel er fout kan gaan in de manier waarop we met elkaar communiceren. In al ons coachings-, begeleidings- en trainingswerk is er daarom een belangrijk deel gereserveerd voor communicatievaardigheden. Waarom? Omdat blijkt dat we ons niet zo bewust zijn van de invloed die communicatie op ons en op anderen heeft.

Jaren geleden gaf ik een training in Apeldoorn. Ik sliep in een hotel dat aan de rand van het Loo ligt. Het was voorjaar en al vroeg licht, toen ik besloot om voor het ontbijt een stuk te gaan hardlopen. In mijn trainingspak rende ik door de bossen. De nevel hing nog tussen de bomen toen links van het pad een ree opdook. Ze was blijkbaar geschrokken van het geluid dat ik maakte, maar was ook nieuwsgierig. Tijdens mijn trainingsrondje heeft ze op zo’n tien meter naast het pad een heel stuk met me mee gerend. Het was een ontmoeting die ik nooit meer zal vergeten. Contact tussen mens en dier, waarbij we - en daar ben ik vrij zeker van - beiden bewust waren van elkaars aanwezigheid.

In deze ontmoeting gebeuren een paar fundamentele dingen die met communicatie te maken hebben. Ten eerste is er de context, een man en een ree samen rennend in het bos, die betekenis geeft aan de ontmoeting. Context is altijd bepalend voor communicatie en voor de sfeer waarin de ontmoeting plaatsvindt. Het was spannend in zekere zin. Ik kon m’n ogen niet afhouden van het prachtige ranke dier. Het leek wel alsof we op een bepaalde manier verbonden waren. Datzelfde ervaren we ook als we in contact zijn met anderen, maar het is er ook als we alleen zijn en voor ons uit zitten te mijmeren. Het is dat wat je voelt als je communiceert en merkt dat er een verbinding ontstaat tussen jezelf en de omgeving.

Dat ‘jezelf’ is het tweede essentiële ding in het contact. Het is één grote verzameling van herinneringen, beelden, gevoelens, overtuigingen, plannen en nog veel, veel en veel meer. Daarmee creëren we zonder dat we het willen een ontvanger en een zender. Op onze eigen-wijze nemen we informatie tot ons en op onze eigen-wijze zenden we die ook weer uit. We zijn daarin uniek en ervaren dat we anders zijn dan anderen of ons juist aangetrokken voelen omdat de ander zo gelijk is aan ons zelf.

Daar komt dan het derde fundamentele ‘ding’ om de hoek, ‘de ander’. Anderen zijn verkeersdeelnemers, je kinderen en je oude moeder. Maar anderen zijn ook de Belastingdienst, de site waarop je zoekt, de God waarin je gelooft of het dier waarnaar je kijkt. Welke relatie heb je met de ander en hoe vul je die relatie in? Wat is het gedrag dat je laat zien, de taal die je gebruikt en de emotie die daarbij hoort? In het contact met de ander ontstaat communicatie. Een proces dat je bewust zelf kan vorm geven als je ervaart hoe dat bij jou werkt.

Nou, je begrijpt vast dat communiceren voor ons een fantastisch en inspirerend proces is. We laten je graag zien hoe jij een onderdeel vormt in dat proces. Hoe je communiceert, contacten opbouwt of afbreekt. Welke rol anderen daarin hebben en hoe je van elkaar kunt leren. De invloed van het contact op onze ontwikkeling is enorm. Van het in kaart brengen van bedrijfsculturen, het begeleiden van teamvorming, het coachen van leiderschap, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling tot het onderhouden van een goed contact met je oude moeder. Het zijn onderwerpen waar we graag met je over praten.

Zo rende ik ’s ochtends samen met een ree door de bossen van het Loo. En zo vormt contact het verhaal van ons leven.