Coaching en Procesbegeleiding

'Het verhaal van de vlinder en de man'.

…Een man zat in zijn tuin te kijken hoe een vlinder zich ontpopte. Door een kleine opening in de cocon was zichtbaar hoe de vlinder zich heel langzaam een weg naar buiten wurmde. De man was gefascineerd door het proces en zat al uren geboeid te kijken toen hij op een idee kwam. Hij wilde de vlinder een beetje helpen en haalde een klein schaartje om de geboorte te vergemakkelijken. Zijn teleurstelling was groot toen bleek dat de vlinder zich niet ontvouwde en ter plekke verdroogde en overleed…


Ik weet niet meer precies waar ik dit verhaal heb opgepikt, maar het raakte me omdat het zo mooi de essentie van ons werk beschrijft. Voor een vlinder is het op eigen kracht ontpoppen van levensbelang bij het transformatieproces van pop naar vlinder. Ons mensen biedt het leven een aaneenschakeling van 'ontpoppingsmomenten' waarin we leren onze vleugels te ontvouwen.

Als ontwikkeling en vernieuwing je boeien, dan vind je creatie en transformatie vast fascinerende processen Het is de kunst om te scheppen en de rust te vinden om tot vernieuwing te komen. Een weg van in vrijheid nieuwe grenzen ontdekken en merken dat je in dat proces groeit en transformeert. In de manier waarop we coaching en procesbegeleiding aanbieden leren we je dat het proces zich voortdurend verder ontvouwt, je er zelf onderdeel van bent en er bewust sturing aan kunt geven.

Ontwikkeling en creatie zijn grenzeloze processen. Net zoals de ruimte buiten de dampkring. We spreken over het heelal als een schijnbaar chaotische toestand, waarin we ordening proberen aan te brengen. Het heelal, daar waar alles is (heel-al), en er nooit een einde komt aan bewegingen en mogelijkheden. De beperking is 'aards' en vindt meestal plaats in de manier waarop we de wereld aan onszelf weergeven. Het is een spel van ordening en uitsluiting voorzien van regels, waarden, overtuigingen en een lange, lange geschiedenis. Wij mensen creëren zelf onze grenzen, regels en beperkingen.

'Vragen bewegen, antwoorden staan stil'. Die zin zegt alles. Elke vraag geeft de mogelijkheid om te onderzoeken, om na te denken, om tot nieuwe inzichten te komen. Antwoorden leggen de beweging voor een groot deel stil. Zelf antwoorden bedenken en tot eigen inzichten komen, betekent bouwstenen vormen. Door vragen te stellen en je na te laten denken over jouw orde, helpen we je een beetje bij het creatieproces. Dat proces lijkt soms een eigen weg in te slaan en is toch voortdurend verbonden met de manier waarop je als individu of als organisatie onderdeel bent van het geheel. De antwoorden zijn er meestal al, het is de kunst om ze te zien en te ervaren dat we onszelf (bij het ontvouwen van onze vleugels) soms ontzettend dwars kunnen zitten.

In onze manier van werken schetsen we een beeld van de context waarin de vragen zich aandienen. Die beginfase is belangrijk want daar wordt duidelijk waarom de vraag voor jou of voor je organisatie(deel) zo belangrijk is. Vervolgens beschrijven we je einddoel(en) en maken we een plan van aanpak. Dat plan moet voldoende ruimte geven om flexibel in te spelen en de ontwikkelingen van het moment te volgen. Veel ervaring gekoppeld aan een breed scala van interventiemogelijkheden en werkvormen zorgen ervoor dat we kunnen inspelen op, aanpassen aan en meebewegen met jou, met je team of je organisatie.

Het schaartje is overbodig, we knippen geen ruimte open, we zijn alleen benieuwd en stellen vragen. Jij geeft de antwoorden. Het ontpoppingsproces is voor jou.